Vetelin logo.

EDUSKUNTAVAALIT 2023

VETELIN KUNTA

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina huhtikuun 2. päivänä 2023 klo 9-20.

Ennakkoäänestys:

Keskiviikko 22.3.2023 klo 14-18 Pulkkisen nuorisoseurantalo, Haukilahdentie 144

Torstai 23.3.2023 klo 16-20 Ylipään koulu Patana, Patanantie 774

Perjantai 24.3.2023 klo 14-18 entinen Ahon koulu Räyrinki, Palokankaantie 81

Lauantai 25.3.- tiistai 28.3.2023 klo 14-18 kunnanvirasto, Kivihyypäntie 1

Kotiäänestys:

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21. maaliskuuta 2023 klo 16 mennessä vetelin.kunta@veteli.fi tai puhelin 050 579 0102, osoite Vetelin kunta, keskusvaalilautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Vaalipäivän äänestys:

Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen voi toimittaa sunnuntaina 2.4.2023 klo 9 – 20 Vetelin kunnanvirastolla osoitteessa Kivihyypäntie 1.

Äänestäjän on esitettävä virallinen kuvallinen henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle etukäteen pyynnöstä maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Keskusvaalilautakunta kehottaa äänestäjiä pitämään äänestyspaikalla etäisyyksiä kanssaäänestäjiin ja noudattamaan hyvää hygieniaa.

Keskusvaalilautakunta