Vetelin logo.

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kuntien on vuosittain julkaistava kaavoitus-katsaus kuntalaisille sopivaksi katsomallaan tavalla. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun.

Kaavoituskatsaus