Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Vetelin logo.

Keskustelutilaisuus koulukuljetushankinnoista

Vetelin kunnan sivistystoimi järjestää maanantaina 31.5.2021 klo 10-11 markkinavuoropuhelutilaisuuden tulevasta koulukuljetushankinnasta.

Tilaisuus järjestetään videotapaamisena Microsoft Teamssissa. Mukaan voi liittyä tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIxNzFlZTUtMjkyZS00ZjA2LWE3YjctYzU5YTVjNDYxMTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e31e9044-8171-4df0-94a5-f073536633c9%22%2c%22Oid%22%3a%22292d3a65-aa6f-4264-a4fc-f80f6e8bf817%22%7d

Tilaisuudessa keskustelemme tarjouspyyntödokumenteista ja reiteistä, ja mukana olevilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Tervetuloa!

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Kyytiin2-hanke

Kaustisen seutukunta

Tomas Luoma

tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

puh. 040-142 4257