Vetelin logo.

Koko Veteli lukee -kampanja etsii lukukummeja

 • Yrityksille ja yhteisöille

  Lähde mukaan kannustamaan koululaisia lukemaan!

  Vetelissä vietetään parhaillaan Koko Veteli lukee -teemavuotta. Vuoden aikana houkutellaan kuntalaisia eri tavoin lukemisen ja tarinoiden äärelle. Kesän ja alkusyksyn aikana koululuokat etsivät yrityksiä ja yhteisöjä lukukummeiksi. Tarkoitus on innostaa oppilaita lukemaan vapaa-ajalla. Lukuaikaa on neljä kuukautta syyskuun alusta joulukuun loppuun. Kummiyritys/-yhteisö sponsoroi omaa kummiluokkaansa 1 eurolla jokaista vapaa-ajalla luettua kirjaa kohden. Esim. jos kummiluokka lukee syksyn aikana yhteensä 50 kirjaa, kummiyritys/-yhteisö maksaa luokan tilille 50 euroa.

  Mikäli yrityksenne/yhteisönne haluaa kannustaa koululaisia lukemaan ryhtymällä lukukummiksi, ottakaa yhteyttä sähköpostitse vetelinkeskuskoulu@gmail.com.
  Koululaiset hankkivat kummiyrityksiä myös jo kesän aikana.

  Terveisin, koulujen lukutaitotiimi

  Lue mitä luet, kunhan luet!

  Koko Veteli lukee -kampanja etsii keinoja lukemaan innostamiseen

Opettajien keskuudessa on havahduttu lasten ja nuorten vuosi vuodelta heikkenevään lukutaitoon. Vuosittaisissa lukutaitoa mittaavissa testeissä joka kymmenes saa tuloksen, joka osoittaa puutteita sekä teknisessä lukemisessa että tekstin ymmärtämisessä; pojista jopa 16 prosenttia lukee heikosti.

Koulujen lukutiimi on perustettu tavoittelemaan parannusta asiaan yhdessä oppilashuoltotiimin kanssa. Koska kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen pitäisi herättää jo ennen kouluikää, Koko Veteli lukee -hankkeeseen haastetaan mukaan yhteistyötahoja, jotka perinteisesti ovat tekemisissä lukemisen kanssa, kuten kirjasto sekä tahoja, jotka työskentelevät eri-ikäisten ihmisten kanssa, kuten seurakunta ja kansalaisopisto.

Mukaan houkutellaan vielä esimerkiksi eläkeläisiä, yrittäjiä sekä muita innokkaita vapaaehtoisia.

– Haluamme saada jokaisen veteliläisen havahtumaan omaan lukemiseensa ja lisäämään sitä – löytämään lukuinnostus! Ei ole väliä mitä lukee: proosaa, käyttöohjeita, maitopurkkien tuoteselosteita, sarjakuvia, kunhan lukee, erityisopettaja Maria Luomala sanoo.

Häntä komppaa yläkoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Hanna Kangas, joka kehottaa heittämään romukoppaan ajatukset siitä, että olisi jotenkin parempi lukea klassikkokirjallisuutta kuin kioskikirjallisuutta.

– Ei mitään väliä, kunhan keskittyneesti lukee, hän innostaa.

Ratkaisevaa lasten lukemiselle on luonnollisesti aikuisten esimerkki. Jos kotona asenne on, että lukeminen on turhaa, ei lapsikaan siitä kiinnostu. Mutta jos aikuiset raottavat kirjojen salaisuuksia lapselle, voi hänkin niistä innostua.

Etenkin poikien lukutottumusten muodostamisessa esikuvat ovat tärkeitä. Isän lukeminen vahvistaa poikien omaa lukuintoa.

Pienryhmää luotsaava erityisluokanpettaja Päivi Luukkanen muistuttaa, että lukutaito antaa lapselle tärkeitä eväitä elämään.

– Lukemalla löytää keinoja sanoittaa omia tunteita ja ilmaista itseään. Laajalla sanavarastolla pärjää paremmin sosiaalisessa ympäristössä. Tästä syystä se on tärkeää syrjäytymisen ehkäisyssä. Syventyvä lukeminen aktivoi aivoja ihan eri tavalla kuin pinnalliset lukukokemukset, hän sanoo.

Koko Veteli lukee -puuhaporukkaa kokoontui ideoimaan lukemiseen kannustavia konsteja jo marraskuussa, mutta toinen tapaaminen on tulossa tammikuussa. Silloinkin tärkeän asian äärelle vielä ehtii.

Kaikki tempaukset pyritään jakamaan myös somessa uusien ideoiden synnyttämiseksi #kokovetelilukee -merkinnällä.

Jo esille nousseita ideoita olivat muun muassa lukemisen tai tarinoiden yö, jossa tietokonelanien tapaan kokoonnuttaisiinkin porukalla lukemaan jopa ääneen toisille sekä lukuelämyksien vieminen Harjukodille, Joke-kodille ja vuodeosastolle. Kouluille mietittiin lukuvälitunteja ja yhteisten jännityskertomusten luomista.

Jo toimivan aikuisten lukupiirin lisäksi voisi järjestää oman lukupiirin tai kirjallisuuden teemapajan myös lapsille ja nuorille.

– Lukemista voisi viedä paikkoihin, joissa siihen ei yleensä törmää, esimerkiksi kauppojen kassajonoihin, tai kuvittaa kirjallisuuden innoittamana erilaisia kohteita, visioi lukutiimin vetäjä, kuvataideopettaja Tiina Palola.

Kirjastolla on jo omia ideoita ja hankesuunnitelmia lukuharrastuksen lisäämiseksi. Kirjailijavierailuja on tulossa normaalia enemmän ja kirjavinkkari on tulossa vinkkaamaan kaikille eka- ja tokaluokan oppilaille.

Uusia ideoita ja hankkeita kehitetään laajemminkin. Yrityksiä kutsutaan lukukummeiksi ja lisäksi hankerahoitusta etsitään uusille ideoille: lukupolkuja, puistoja, mitä tahansa.

– Kaikki lukemaan kannustavat ideat ovat tervetulleita ja toivotaan jaettavaksi, puuhaporukka vetoaa.

13.1. Koko Veteli lukee -kokoontuminen peruuntuu. Tilaisuus järjestetään kun koronatilanne sen paremmin sallii. Seuraa ilmoittelua!

KUVATEKSTI :Onko parempaa kuin kirjojen aarteet: Maria Luomala, Tiina Palola, Hanna Kangas ja Aino Salo sekä takana Päivi Luukkanen, Ritva Martikainen ja Suvi Engström ovat päättäneet saada veteliläiset lisäämään lukemistaan.