Vetelin logo.

Kutsu yleisötilaisuuteen vt13 Puukallion alikulkukäytävän rakentaminen

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Vetelin kunta laativat tiesuunnitelmaa ”Valtatie 13 Puukallion alikulkukäytävän rakentaminen, Veteli, tiesuunnitelma”. Suunnittelukohde sijoittuu valtatien 13 varrelle Puukallion alikulkukäytävän ympäristöön, Lehtisaaresta noin 400 metriä Jyväskylän suuntaan. Nykyinen alikulkukäytävä puretaan ja korvataan uudella tilavammalla alikulkukäytävällä. Suunniteluun kuuluu lisäksi nykyisten liittymäjärjestelyiden tarkastelu
sekä näiden tarvittavat muutokset alikulkukäytävän uusimisen yhteydessä. Toimenpiteellä on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta valtatien alittavalla väylällä sekä valtatien liittymissä.

Yleisötilaisuus järjestetään:
Aika 08.09.2022 klo 17.00 – 18.30
Paikka Vetelin kunnanviraston valtuustosali, Kivihyypäntie 1, Veteli

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voi tutustua ennakkoon
5.9.2022 alkaen tietoverkossa www.veteli.fi .
Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta
kiinnostuneille.

Kutsu yleistötilaisuuteen
Materiaalit