Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Vetelin logo.

Löytönevan tuulivoimapuiston yleiskaava tiedotus ja keskustelutilaisuus 18.8.2021

Vetelin Tuulivoima Oy suunnittelee Löytönevan alueelle kahdeksasta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Vetelin kunnanhallitus päätti kaavan vireille tulosta sekä kaavan valmisteluvaiheen aineiston asettamisesta nähtäville 28.6.2021 § 95. Valmisteluvaiheen aineiston on julkisesti nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 2.8.2021 – 2.9.2021 välisen ajan.

Nähtävillä olon yhteydessä järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus 18.8.2021 klo 17.30 Pulkkisen/Haukilahden Nuorisoseurantalolla (Haukilahdentie 144, 69830 Pulkkinen, Veteli). Tervetuloa!

Vetelin kunta, kaavoittaja

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, kaavan laatija

Vetelin Tuulivoima Oy, hankkeesta vastaava