Vetelin logo.

Sähköinen lasku

SÄHKÖINEN LASKU KUNNALLE JA TYTÄRYRITYKSILLE
Verkkolaskulakiin (laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta 241/2019) tuli muutos 1.4.2020. Verkkolaskulain 4 §:n mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on ollut oikeus saada pyynnöstä sähköinen lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta 1.4.2020 alkaen. Sähköisellä laskulla tarkoitetaan verkkolaskulaissa laskua, joka rakenteeltaan noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia. Sähköpostin liitetiedostona asiakkaalle lähtevä pdf-lasku ei ole verkkolaskulaissa tarkoitettu sähköinen lasku.

Vetelin kunta ei enää uusi kallista paperilaskujen skannausjärjestelmää, vaan tulee siirtymään ainoastaan sähköisten ostolaskujen vastaanottamiseen vuoden 2023 aikana. Kuntaan tulevista laskuista n. 85 prosenttia on jo tullut sähköisenä, mutta edelleen kunta on vastaanottanut yli 1000 paperista ostolaskua vuodessa. Kunta ottaa lähiviikkoina käyttöön CGI:n Toimittajaportaalin, jonka avulla voidaan laskuttaa kuntaa/tytäryrityksiä, mikäli yrityksen oma laskutusjärjestelmä ei kykene tuottamaan verkkolaskulain mukaista sähköistä laskua. Myöskin pankit tarjoavat yrityksille pankkiyhteyskanavassaan mahdollisuuden lähettää sähköisen laskun kuluttaja- ja yritysasiakkailleen. CGI:n Toimittajaportaalista lisää seuraavassa kuntatiedotteessa.

LASKUTUSTIEDOT SÄHKÖISILLE LASKUILLE:

Vetelin kunta
Y-tunnus 0184278-7
Osoite: Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
OVT-tunnus/verkkolaskuosoite: 003701842787
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Huom! Kuulumme käännetyn arvonlisäveron piiriin.

Kiinteistö Oy Vetelinraitti
Y-tunnus 0974192-1
Osoite: Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
OVT-tunnus/verkkolaskuosoite: 003709741921
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Huom! Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Vetelin Vesi Oy
Y-tunnus: 2152105-9
Osoite: Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli
OVT-tunnus/verkkolaskuosoite: 003721521059
Välittäjä: CGI Suomi Oy
Operaattoritunnus: 003703575029
Huom! Kuulumme käännetyn arvonlisäveron piiriin.