Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Vetelin logo.

Vetelin Vesi Oy HÄIRIÖTIEDOTE

Vetelin Veden Häiriötiedote (päivitetty 8.9.2021 klo 7.37)
Haju- ja makuhaitta vedessä Tunkkarin vedenottamon vedenjakelu alueella

Vetelin Vesi Oy:n Tunkkarin vedenottamolla on todettu vedessä haju- ja makuhaittaa. Syitä haju- ja makuhaittaan on tutkittu yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon kanssa.

Syyskuun alussa otetussa näytteessä todettiin yhdessä raakavesikaivossa erittäin pieni määrä bensiinissä käytettyä lisäainetta ETBE:tä. ETBE ei aiheuta löydettynä pitoisuutena terveyshaittaa. Koska ETBE saattaa aiheuttaa veteen jo hyvin pieninä pitoisuuksina haju- ja makuhaittaa, on todennäköistä, että syy maku- ja hajuhaitalle on löytynyt.

Kyseinen kaivo on otettu toistaiseksi pois käytöstä. Vetelin Vesi selvittää miten lisäaine on päätynyt raakavesikaivoon. Muiden kaivojen osalta Tunkkarin vedenottamolla näytteet olivat puhtaat.


(Tiedotettu 10.8.2021)
Olemme saaneet muutamia yhteydenottoja koskien epätavallista haju- tai makuhaittaa Tunkkarin vedenottamon jakelualueella.

Olemme olleet yhteydessä terveystarkastajaan jo ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien ja olemme tehneet hänen kanssaan yhteistyötä. Näytteitä on otettu pumppaamoiden ja raakavesikaivojen lisäksi myös yksityiskiinteistöistä. Kaikki näytteet ovat osoittautuneet puhtaiksi eikä niissä ole havaittavissa muutoksia.

Valvontatutkimusohjelman mukaiset näytteet ovat olleet sekä laitoksella- että verkostossa puhtaat. Jatkamme asian tutkimista yhdessä terveystarkastajan ja vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoiden kanssa.

Vetelin Vesi Oy logo.