Vetelin logo.

YLEISÖTILAISUUS VETELIN HAAPAJÄRVEN KUNNOSTUSHANKKEEN TOTEUTUKSESTA

Vetelin Haapajärven kunnostushankkeen toteutus on alkanut elokuussa 2022. I-vaiheeseen sisältyy Haapalantien korotus ja tiivistys, vesijohdon siirto sekä peruskuivatus- ja tulvasuojelurakenteiden toteutus. Järven ruoppaus ja pohjapadon rakentaminen toteutetaan vuosina 2023–2025. Toteutusta seuraa hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluu ELY-keskuksen, Vetelin kunnan ja alueen asukkaiden edustajia.

Yleisötilaisuus hankkeesta järjestetään 12.10.2022 klo 18:00 Haapalan juhla ja majoituksessa (Ahon koulu), Palokankaantie 81, 69820 Räyrinki. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maanomistajat, asukkaat ja muuten hankkeesta kiinnostuneet.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971
Säännöstely- ja patoturvallisuusryhmän päällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829