Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Vetelin logo.

  Vetelin vesi

  Liittyminen

  Vesijohto- ja viemäriliittymän hankinta ja rakentaminen

  Liittymissopimus

  Ensiksi liittyjän tulee jättää liittymähakemus. Liittymissopimus tehdään hakemuksen perusteella. Muissa kuin ok-taloissa ja vapaa-ajan asunnoissa liitteenä tulee olla:

  • 2 kpl asemapiirustuksia vesi- ja viemärilaitteistojen osalta
  • 2 kpl rakennuksen sisäpuolisia vesi- ja viemäröintisuunnitelmia
  • ilmoitus vesi- ja viemärilaitteistojen työnjohtajasta

  Sopimuksen teko edellyttää, että vesihuoltolaitos on hyväksynyt kiinteistön vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmat. Vesijohto- ja viemäröintisuunnitelman tekijän tulee ammattitaitoinen LVI- suunnittelija.

  Suunnitelmissa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostoja koskevat liittymiskohta ja korkotiedoista, sekä käytännön työjärjestelyistä vastaa Tero Uusitalo 050 5790 180 tai tero.uusitalo(at)veteli.fi. Sopimus ja laskutusasiat Antti Tattari 050 5790102 antti.tattari(at)veteli.fi.

  Liittämiskohta

  Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämiskohta on asemakaava- alueilla yleensä tontin rajalla. Asemakaavan ulkopuolella liittymiskohta on vesihuollon toiminta-alueella enintään 100m lähimmästä liitettävästä rakennuksesta. Toiminta-alueen ulkopuolella liittymiskohta on pääsääntöisesti runkolinjassa.

  Liittymiskustannukset

  • Liittymismaksu määräytyy taksan mukaan (vesilaitos laskuttaa)
  • Vesimittari venttiilit, liittäminen runkolinjaan, tonttisulkuventtiili (vesilaitos laskuttaa)
  • Vesimittari (ei laskutusta) Vetelin kunnan vesihuoltolaitoksen omaisuutta
  • Tonttijohdot: Tarvikkeineen, kaivamiskuluineen ja asennuksineen (Liittyjä). Liittyjällä on myös mahdollisuus teettää työ vesihuoltolaitoksella, jolloin vesilaitos laskutta työstä ja tarvikkeista liittyjää kulloinkin voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaan.

  Puhdas vesi

  Veden hankinta ja jakelu
  Vetelin Vesi Oy:n vedenjakelu ulottuu Kirkonkylän, Sillanpään, Räyringin, Patanan ja Kalliojärven kylille.

  Vettä pumpataan jakeluun Seppälästä ja Tunkkarilta yhteensä noin 300.000 m3 vuodessa eli keskimäärin 830 m3 vuorokaudessa. Vesi on kokonaisuudessaan pohjavettä.

  Vesihuoltolaitos on ympärivuorokautisen päivystysjärjestelmän piirissä.

  Verkostoon liittyneitä asukkaita on noin 3000. Runkovesijohtolinjoja on noin 175 km.

  Vesi suodatetaan kalkkikivialtaan läpi, jonka avulla pidetään ph-taso 7-8 välillä. Veden laatua tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tarvittaessa lisänäyttein. Vedenhankinnan ja jakelun prosessia seurataan kaukovalvonnan kautta.

  Veden kovuus

  Vetelin kunnan Vesihuoltolaitoksen vesijohtovesi on pääsääntöisesti erittäin pehmeää (0 -2 dH /0-0.3 mmol/l tai pehmeää ( = 2 – 4,5 °dH > 0.30- 0,81 mmol/l).

  Veden laatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Veden kovuusarvot otetaan kerran vuodessa molemmilta vedenottamoilta verkostoon lähtevästä vedestä. Konepesussa ei tarvita pehmennysaineita.

  Vetelin Vesi Oy:n toimittaman veden kovuutta mittaavat arvot.

  Tunkkari 0,29mmol/l>dH=1.63 Hyvin pehmeä

  Seppälä 0,38mmol/l>dH=2.13 Pehmeä

  Veden kovuusasteikko
  °dH=(saks.asteikko, monet konevalmistajat ilmoittavat) mmol/l

  °dH mmol/l
  0…2,1 Hyvin pehmeä < 0,38 Hyvin pehmeä
  2,1- 4,9 Pehmeä 0,39- 0,88 Pehmeä
  4,9- 9,8 Keskikova 0,89- 1,77 Keskikova
  9,9- 21 Kova 1,78- 3,8 Kova
  yli 21 Hyvin kova

  Veden kovuus eli kalsiumin (kalkki) ja magnesiumin määrä vedessä ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). 1 °dH = 0,18 mmol/l.

  Veden kovuuden vaikutus kodinkoneissa
  Pehmeästäkin vedestä saostuu hieman kalkkia pitkään keitettäessä. Tässä ohjeita kodinkoneiden hoitoon.

  Astianpesukoneet

  Yleensä pehmennyssuolaa ei normaalisti tarvitse käyttää. Noudata kuitenkin laitevalmistajan ohjeita. Jos koneeseen kertyy kalkkia, pese ohjelma läpi ilman astioita käyttäen pesuaineen tilalla sitruunahappoa (saa apteekista).

  Pyykinpesukoneet

  Ota huomioon veden kovuus annostellessasi pyykinpesuaineita. Katso ohjeet pesuainepaketin kyljestä. Myös pyykinpesukoneen voi välillä pestä tyhjänä 90 asteessa ja laittaa pesuainelokeroon 5 ruokalusikallista sitruunahappoa.

  Kahvin- ja vedenkeitin

  Käsittele kahvin- ja vedenkeitin ajoittain keittämällä talousetikka- (annostus ¼ talousetikkaa ja ¾ vettä) tai sitruunahappoliuosta (noin ruokalusikallinen litraan vettä) laitteen läpi, jonka jälkeen keitä 2 – 3 kertaa vettä ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön.

  Jätevesi

  Vetelin Vesi Oy:n viemäriverkoston kaikki jätevedet johdetaan Kaustiselle, KVT- jätevesien yhteispuhdistamolle käsiteltäväksi (Kaustinen-Veteli-Teerijärvi yhteinen jätevesien käsittelylaitos). Vetelin Tunkkarin JV-pumppaamolta on siirtoviemäriyhteys Kaustiselle. Kaava-alueet Keskustassa, Tunkkarilla ja Räyringissä ovat olleet viemäröinnin piirissä jo 1970-luvulta saakka. Siirtoviemärin valmistuttua Räyringistä Tunkkarille 2008, Vetelin kunta käynnisti haja-asutusalueiden viemäröintihankkeen. Torpan ja Korpelan alue Räyringissä vemäröitiin 2009. Niemen alue Räyringissä ja Heikkilän läntinen osa sekä Lopotin alue Kainuussa valmistui 2010. Viemäröintityöt valmistuivat 2012 Heikkilä/Pakkala alueella sekä Kiikkuniemessä ja Tunkkarin länsirannalla.

  Viemärin runkolinjoja Vetelissä on noin 70 km. Viemäriverkoston piirissä on noin 2000 asukasta.

  Vesimittarilukeman ilmoituslomake
   Toisen kulutuspisteen tiedot

   Täytä vain ensimmäinen, jos kulutuspisteitä ei ole enempää.

    7 näyttöä yhteensä,  2 näyttöä tänään