Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Vetelin logo.

  Asioiden vireillepano

  Asioita voi laittaa vireille toimittamalla asiakirja kunnanvirastoon paperisena tai sähköpostitse kunnan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Lestijärven kunnan virallinen sähköinen asiointiosoite

  Tietoturvasyistä ei ole suositeltavaa lähettää sähköpostitse luottamuksellisia tai arkaluontoisia tietoja, kuten henkilötunnuksia. Työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin ei tule lähettää vireille saatettavia asioita. Kehitämme jatkuvasti sähköisiä palvelujamme ja sähköistä asiointia.

  Vireille tulevat asiat kirjataan asianhallintajärjestelmään, jossa käsitellään kaikki hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät asiat. Lestijärven kunnassa on hajautettu kirjaaminen eli jokainen hallintokuntaa kirjaa itse käsittelyyn tulevat asiat.

  Työntekijöiden henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin ei tule lähettää vireille saatettavia asioita.

  Asiakirjat voit toimittaa kunnanvirastoon sen aukioloaikana 8.00 – 15.00.

   8 näyttöä yhteensä,  2 näyttöä tänään