Vetelin logo.

Kulttuuriavustukset 2024

Vetelin kunnan kulttuuriavustukset on haettavissa 1.2.-29.2.2024 välisenä aikana. Avustusta haetaan siihen erikseen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy kunnan nettisivuilta tulostettavana versiona tai kunnantalolta. Avustusta voivat hakea seurat, yhdistykset tai yksittäiset henkilöt Vetelissä toteutettavaan kulttuuritapahtumiin tai toimintaan. Avustusta ei myönnetä soitinten, vahvistimien ja orkesterilaitteiden hankintaan tai opiskeluun. Avustus maksetaan jälkikäteen. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että toiminta tai tapahtumat ovat kohdennettu eri-ikäisille veteliläisille. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys edeltävänä vuotena käytetystä kulttuuriavustuksesta, jos sitä on myönnetty. Lomake tulee toimittaa viimeistään 29.2.2024 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jaakko.kinnunen@veteli.fi tai kirjeellä osoitteeseen Vetelin kunta, sivistyslautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli. Laita kuoreen lisäksi teksti ”kulttuuriavustushakemus”. Lisätietoja saa tarvittaessa vapaa-aikapäällikkö Jaakko Kinnuselta mainitusta s-postiosoitteesta tai puh. nrosta 050 5790 173

Avustuslomake: Kulttuuriavustushakemus vuodelle 2024