Vetelin logo.

Osallistu ja vaikuta

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on kuntalain mukainen oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vetelin kunnan pääasiallisia viestintäkanavia, joista saa tietoa palveluista ja vireillä olevista asioista ovat internet ja kuntatiedote, joka jaetaan kotitalouksiin.

Facebookista löydät tietoa mm. tapahtumista ja keskustelutilaisuuksista

Yleistä tietoa kunnasta osallistumisen ja vaikuttamisen tueksi löydät täältä

Kuulutuksista näet kunnan ja muiden viranomaisten tiedoksiannot

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä

Kunnan henkilöstön yhteystiedot löydät täältä

Luottamushenkilöt löydät täältä

Palautelaatikko löytyy täältä

Kunnan asukkaalla ja kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloite on käsiteltävä siinä kunnan viranomaisessa jolla on toimivalta asiassa. Kuntalaisaloitteen voit tehdä täällä

Nuorten osallistumis -ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnassa on nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustolla on edustus sivistyslautakunnassa, teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Nuorisovaltuustolle voi lähettää sähköpostia täältä

Ikääntyneen väestön ja vammaisten osallistumis -ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnassa on yhdistetty vanhus -ja vammaisneuvosto. Vanhus -ja vammaisneuvostolle voit lähettää sähköpostia täältä

Kuntalaisella on vaalilain mukainen mahdollisuus vaikuttaa äänestämällä neljän vuoden välein järjestettävässä kuntavaalissa.

Loading