Vetelin logo.

Vetelin Vesi Oy

VERKKOLASKUT 

Vetelin Vesi Oy

 Y-tunnus 2152105-9 

Verkkolaskuosoite: 003721521059

Operaattoritunnus: 003703575029

Välittäjä: CGI Suomi Oy

VETELIN VESI OY HALLITUS

Saarela Hannu puheenjohtaja
Huusko Riitta jäsen
Mikkola Jussi P. jäsen
Pynssi Kristiina jäsen
Åivo Ilpo jäsen
Uusitalo Tero toimitusjohtaja

Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa löydät osoitteesta https://www.vesi.fi/

Oikopolut sisältöön

Liittyminen

Puhdas vesi

Jätevesi

Vesimittarilukeman ilmoituslomake

Vesihuollon toiminta-alueet löydät Vetelin Karttapalvelusta. Valikosta avautuu kartalla näkyvät tiedot. Voit valita haluamasi toiminta-alueen.

Liittyminen

Vesijohto- ja viemäriliittymän hankinta ja rakentaminen

Liittymissopimus

Ensiksi liittyjän tulee jättää liittymishakemus. Liittymissopimus tehdään hakemuksen perusteella. Muissa kuin ok-taloissa ja vapaa-ajan asunnoissa liitteenä tulee olla:

 • 2 kpl asemapiirustuksia vesi- ja viemärilaitteistojen osalta
 • 2 kpl rakennuksen sisäpuolisia vesi- ja viemäröintisuunnitelmia
 • ilmoitus vesi- ja viemärilaitteistojen työnjohtajasta

Sopimuksen teko edellyttää, että vesihuoltolaitos on hyväksynyt kiinteistön vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmat. Vesijohto- ja viemäröintisuunnitelman tekijän tulee ammattitaitoinen LVI- suunnittelija.

Suunnitelmissa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostoa koskevat liittymiskohdat ja korkotiedot, sekä käytännön työjärjestelyistä vastaa vesihuoltopäällikkö Aleksi Ala-Korpi 050 5790 193 / aleksi.ala-korpi(at)vetelinvesi.fi sekä toimitusjohtaja Tero Uusitalo 050 5790 180 / tero.uusitalo(at)veteli.fi. Sopimus ja laskutusasiat Antti Tattari 050 5790102 antti.tattari(at)veteli.fi.

Liittämiskohta

Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämiskohta on asemakaava- alueilla yleensä tontin rajalla. Asemakaavan ulkopuolella liittymiskohta on vesihuollon toiminta-alueella enintään 100m lähimmästä liitettävästä rakennuksesta. Toiminta-alueen ulkopuolella liittymiskohta on pääsääntöisesti runkolinjassa.

Liittymiskustannukset

 • Liittymismaksu määräytyy taksan mukaan (vesilaitos laskuttaa)
 • Vesimittari venttiilit, liittäminen runkolinjaan, tonttisulkuventtiili (vesilaitos laskuttaa)
 • Vesimittari (ei laskutusta) Vetelin kunnan vesihuoltolaitoksen omaisuutta
 • Tonttijohdot: Tarvikkeineen, kaivamiskuluineen ja asennuksineen (Liittyjä). Liittyjällä on myös mahdollisuus teettää työ vesihuoltolaitoksella, jolloin vesilaitos laskutta työstä ja tarvikkeista liittyjää kulloinkin voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaan.

Puhdas vesi

Veden hankinta ja jakelu
Vetelin Vesi Oy:n vedenjakelu ulottuu Kirkonkylän, Sillanpään, Räyringin, Patanan ja Kalliojärven kylille.

Vettä pumpataan jakeluun yhteensä noin 300.000 m3 vuodessa eli keskimäärin 830 m3 vuorokaudessa. Vesi on kokonaisuudessaan pohjavettä.

Vesihuoltolaitos on ympärivuorokautisen päivystysjärjestelmän piirissä.

Verkostoon liittyneitä asukkaita on noin 3000. Runkovesijohtolinjoja on noin 175 km.

Vesi suodatetaan kalkkikivialtaan läpi, jonka avulla pidetään ph-taso 7-8 välillä. Veden laatua tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Tarvittaessa lisänäyttein. Vedenhankinnan ja jakelun prosessia seurataan kaukovalvonnan kautta.

Katso lisää mikrobiologisista muuttujista tästä linkistä

Veden kovuus

Vetelin kunnan Vesihuoltolaitoksen vesijohtovesi on pääsääntöisesti erittäin pehmeää (0 -2 dH /0-0.3 mmol/l tai pehmeää ( = 2 – 4,5 °dH > 0.30- 0,81 mmol/l).

Veden laatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Veden kovuusarvot otetaan kerran vuodessa molemmilta vedenottamoilta verkostoon lähtevästä vedestä. Konepesussa ei tarvita pehmennysaineita.

Vetelin Vesi Oy:n toimittaman veden kovuutta mittaavat arvot.

Tunkkari 0,29mmol/l>dH=1.63 Hyvin pehmeä

Seppälä 0,38mmol/l>dH=2.13 Pehmeä

Veden kovuusasteikko
°dH=(saks.asteikko, monet konevalmistajat ilmoittavat) mmol/l

°dH mmol/l
0…2,1 Hyvin pehmeä < 0,38 Hyvin pehmeä
2,1- 4,9 Pehmeä 0,39- 0,88 Pehmeä
4,9- 9,8 Keskikova 0,89- 1,77 Keskikova
9,9- 21 Kova 1,78- 3,8 Kova
yli 21 Hyvin kova

Veden kovuus eli kalsiumin (kalkki) ja magnesiumin määrä vedessä ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). 1 °dH = 0,18 mmol/l.

Jätevesi

Viemärin runkolinjoja Vetelissä on noin 70 km. Viemäriverkoston piirissä on noin 2000 asukasta.

Vesimittarilukeman ilmoituslomake
  Toisen kulutuspisteen tiedot

  Täytä vain ensimmäinen, jos kulutuspisteitä ei ole enempää.

  Loading