Vetelin logo.

Kadut ja liikenne

Liikenneturvallisuustyö

Vetelin kunnassa on valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman lähtökohtana on val­ta­kun­nal­li­nen liikenneturvallisuussuunnitelma (Tieliikenteen tur­val­li­suus­suun­ni­tel­ma vuoteen 2014) ja siihen perustuva Ete­lä-Poh­jan­maan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Ete­lä-Poh­jan­maan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnille. Val­tio­neu­vos­to on asettanut lähitulevaisuuden liikenneturvallisuustavoitteen: Jat­ku­va liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että lii­ken­ne­kuo­le­mien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään nel­jän­nek­sel­lä vuoteen 2020 mennessä (2010 tasosta).

Kevyen liikenteen väylät

ELY-keskus vastaa

Muiden kevyen liikenteen väylien ja katujen hoidosta vastaa Vetelin kunta.

Tievalot

Vetelissä on noin 25 km kunnan ylläpitämää katuvalaistusta. Valaistuksen kunnossapito ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä. Rikkoutuneita lamppuja vaihdetaan syksyn aikana sekä ilmoitusten perusteella.

Ely-keskukselle kuuluu seuraavien tievalojen kunnossapito:

  • VT 13, Räyringintie, välillä VT – Tunkkarin koulu ja sen varrella oleva kevyen liikenteen väylä
  • Räyringissä Räyringintie ja Finniläntie Räyringintiestä Osuuspankille asti
  • Patanassa Patanantie

Muiden tievalojen kunnossapidosta vastaa Vetelin kunta.

Lisätietoja
Vetelin kunta:
Tero Uusitalo puh. 050 579 0180

Ely-keskus palvelunumero 0200-2100

Katujen ja teiden kunnossapito

Liikennealueiden kunnossapidosta Vetelissä vastaa tekninen johtaja. Tarvittavat hoito- ja kunnossapitopalvelut ostetaan pääosin ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

Kaikki Keski-Pohjanmaan maaseudun kuljetuspalvelut

Kulukuri.com -liikennepalvelusivusto kokoaa yhteen alueen liikennepalvelut, kuten joukkoliikenteen, taksit, kimppakyydit, sote-kuljetukset ja kotiinkuljetukset.”

Loading