Vetelin logo.

Kadut ja liikenne

Talvikunnossapito ja lumenauraus

Kunta hoitaa kaikkien yli 100 m pitkien pysyvän asutuksen ulospääsyteiden talviaurauksen. Maksuttoman, alle 100 m pitkien teiden auraus suoritetaan sosiaalisin perustein. (KV 26.5.2014 § 38)

Yksityistien talvihoito suoritetaan vain niiltä osin, mitä ympärivuotisen asutuksen liikennöinti tarvitsee.

Kunta järjestää talvihoidon myös liikennejärjestelmän kannalta tai liikenteellisesti merkittäville yksityisteille.

Keskeiset laatuvaatimukset ajoradan lumisuudelle talvihoitoluokan III mukaan ovat seuraavat:

 • maksimilumisyvyys sateen aikana 10 cm
 • puhtaana sateen päättymisestä 6 h
 • auraus on käynnistettävä viimeistään, kun puolet maksimilumisyvyydestä on kertynyt, ns. lähtökynnys

Yksityisteiden talvihoitokriteerit ja ohjeistus

Lisätietoja
Tekninen johtaja Tero Uusitalo puh. 050 579 0180

Auraajat talvikaudella 2020–2023

 • Kivikangas: Hotakainen Aarno puh. 040 960 1942
 • Haukilahti, Pulkkinen, Patana: Haukilahti Sauli puh. 0400 800 571
 • Sillanpää, Aho, Haapala, Forsbacka, Isokylä, Räyringin kaavatiet: Pulkkinen Henri puh. 040 5349 042
 • Polso: Hyväluoma Sami puh. 040 588 0168
 • Nykänen, Alaspää, Kalliojärvi: Sorahuolto Marko Aho puh. 040 845 7028
 • Tunkkari, Torppa, Heikkilä, Seppälä: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522
 • Keskusta, Tunkkari kaavatiet: Koneurakointi Kari Pulkkinen puh. 0400 180 522

Kiinteistön omistajalle kuuluvat talvihoitotyöt:

Seuraavassa on lakiin perustuvia tehtäviä jotka kuuluvat kiinteistön vastuulle. Laki: Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito (31.8.1978/669)

Tontin omistaja tai haltija vastaa:

 • Tontille johtavan liittymän kunnossapidosta ajoradan reunasta alkaen.
 • Liittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistosta sekä ojarummun avoinna pitämisestä.
 • Liittymän näkemäalueen avoinna pitämisestä.
 • Erillisen kevyenliikenteenväylän ja ajoradan väliselle alueelle auratun lumen poistosta liittymän kohdalta.

Tontilta aurattavien lumien siirto katualueelle on kielletty. Tontilta ja liittymästä auratut lumet tulee varastoida omalle tontille tai kuljettaa pois. Samat määräykset koskevat yksityistieliittymiä.

Sosiaalisella perusteella on mahdollisuus hakea kunnalta apua lumitöihin. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tero Uusitalo.

Liikenneturvallisuustyö

Vetelin kunnassa on valmistunut liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelman lähtökohtana on val­ta­kun­nal­li­nen liikenneturvallisuussuunnitelma (Tieliikenteen tur­val­li­suus­suun­ni­tel­ma vuoteen 2014) ja siihen perustuva Ete­lä-Poh­jan­maan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Ete­lä-Poh­jan­maan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnille. Val­tio­neu­vos­to on asettanut lähitulevaisuuden liikenneturvallisuustavoitteen: Jat­ku­va liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että lii­ken­ne­kuo­le­mien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään nel­jän­nek­sel­lä vuoteen 2020 mennessä (2010 tasosta).

Kevyen liikenteen väylät

ELY-keskus vastaa

 • Keskustassa Koulutien ja sen varrella olevien kevyen liikenteen väylien hoidosta
 • VT 13 varrella olevien kevyen liikenteen väylien hoidosta
 • Tunkkarilla Räyringin tien varrella olevan kevyen liikenteen väylien hoidosta

Muiden kevyen liikenteen väylien ja katujen hoidosta vastaa Vetelin kunta.

Tievalot

Vetelissä on noin 25 km kunnan ylläpitämää katuvalaistusta. Valaistuksen kunnossapito ostetaan ulkopuoliselta yrittäjältä. Rikkoutuneita lamppuja vaihdetaan syksyn aikana sekä ilmoitusten perusteella.

Ely-keskukselle kuuluu seuraavien tievalojen kunnossapito:

 • VT 13, Räyringintie, välillä VT – Tunkkarin koulu ja sen varrella oleva kevyen liikenteen väylä
 • Räyringissä Räyringintie ja Finniläntie Räyringintiestä Osuuspankille asti
 • Patanassa Patanantie

Muiden tievalojen kunnossapidosta vastaa Vetelin kunta.

Lisätietoja
Vetelin kunta:
Tero Uusitalo puh. 050 579 0180

Ely-keskus palvelunumero 0200-2100

Katujen ja teiden kunnossapito

Liikennealueiden kunnossapidosta Vetelissä vastaa tekninen johtaja. Tarvittavat hoito- ja kunnossapitopalvelut ostetaan pääosin ulkopuolisilta urakoitsijoilta.

Yksityistiet

Vetelin kunta jakaa vuosittain yksityistieavustuksina kesäkunnossapito- ja perusparannusavustuksia. Päätöksistä vastaa tekninen lautakunta.

Kesäkunnossapitoavustuksia haetaan keväällä. Hakuaika ilmoitetaan kuntatiedotteessa.

Tieavustushakemus kunnossapitoon

Vetelin kunta tieavustushakemus kunnalle vuodelle 2022

Kaikki Keski-Pohjanmaan maaseudun kuljetuspalvelut

Kulukuri.com -liikennepalvelusivusto kokoaa yhteen alueen liikennepalvelut, kuten joukkoliikenteen, taksit, kimppakyydit, sote-kuljetukset ja kotiinkuljetukset.”

 4,086 näyttöä yhteensä,  4 näyttöä tänään