Vetelin logo.

Asumis- ja rakentamispalvelut

Tule asumaan viehättävään Veteliin

Kunnan rakennusvalvonta neuvoo ja opastaa rakentamiseen ja lupamenettelyyn liittyvissä asioissa. Sen tehtävänä on valvoa rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Rakennusvalvonta huolehtii myös kaavoituksen toteutumisesta ja valvoo rakennetun ympäristön laatua.

Rakennus- ja toimenpideluvat myöntää pääsääntöisesti rakennustarkastaja. Normaali lupakäsittely rakennus- ja toimenpideluvissa kestää noin 1 – 4 viikkoa. Rakennuslupien katselmukset suorittaa tekninen johtaja tai kiinteistöpäällikkö.

Tekninen lautakunta käsittelee poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut.

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja Markus Palosaari (tavattavissa tiistaisin. HUOM!! Muistathan varata ajan puhelimitse)
puh. 0408262577, markus.palosaari@kaustinen.fi

Katselmukset

Tekninen johtaja Tero Uusitalo
puh. 0505790180, tero.uusitalo@veteli.fi

Kiinteistöpäällikkö Jussi Mikkola
puh. 0505790190, jussi.mikkola@veteli.fi

Rakennuslupa tarvitaan aina

  • uudisrakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentamiseen
  • käyttötarkoituksen muuttamiseen

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

  • katoksen, vajan, maalämpöjärjestelmän, jätevesijärjestelmän tai vastaavan rakennelman rakentamiseen
  • rakennuksen julkisivun muuttamiseen
  • asuinhuoneiston jakamiseen tai yhdistämiseen

Rakennuslupahakemukseen tarvitset seuraavat asiakirjat

Rakennuspiirustukset

  • pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50
  • asemapiirros, yleisin mittakaava 1:500
  • kaikkien rakennuspiirustusten tulee täyttää Suomen RakMK:n määräykset
  • suunnittelijan nimi, osoite ja nimikirjoitus tulee näkyä piirustuksissa

Lomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai suomi.fi -sivulta

Loading