Vetelin logo.

Esityslistat ja päätökset

Toimielimet

Kunnanvaltuusto

Valtuusto kokoontuu kuukausittain maanantaina klo 18. Kokouskutsut ovat nähtävänä kokousta edeltävänä torstaina ja pöytäkirjat kokouksen jälkeisenä maanantaina osoitteessa www.veteli.fi. Mikäli mainitulle päivälle sattuu juhlapäivä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Kunnanvaltuusto 2021-2025

Saari, Petri (KESK) pj.
Torppa, Jussi (KESK)
Palosaari, Petteri (PS) 2. vpj.
Leivo-Rintakorpi, Tuija (KESK) vpj.
Haukilahti, Hannu (KESK)
Åivo, Ilpo (PS)
Torppa, Hannes (KESK)
Tuominen, Tarja (KESK)
Mäkelä, Jari (PS)
Heikkilä, Merja (KD)
Palohuhta, Tapio (KESK)
Pajukangas, Miika (KOK)
Lassila, Erkki (KESK)
Mikkola, Jussi (PS)
Saarela, Hannu (KESK)
Pulkkinen, Harri (SDP)
Järvelä, Johanna (KESK)
Lassila, Niko (KESK)
Nisula, Jukka (KESK)
Koivumäki, Pekka (PS)
Nykänen Jarmo (PS)

Kunnanvaltuustoon 2021-2025 varalle valittiin

Perussuomalaiset
Pollari, Kari
Klemola, Hilkka
Korkeasaari, Pirjo
Puusaari, Marko
Leppäniemi, Anja
Arkkukangas, Kari

Suomen Kristillisdemokraatit 
Storbacka, Tomi
Lehtinen, Kaisa

Suomen Keskusta
Huusko, Riitta
Läspä, Kirsi
Järvelä, Tommi
Sevola, Silva
Leppävuori, Riitta
Tikkakoski, Antero
Aho, Leila
Salo, Janne

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Korpela, Reino
Tyynelä, Olli

Kansallinen Kokoomus
Tunkkari, Jussi
Palosaari, Matti

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa maanantaina klo 18. Kokouskutsut ovat nähtävänä kokousta edeltävänä torstaina ja pöytäkirjat kokouksen jälkeisenä maanantaina osoitteessa www.veteli.fi. Mikäli mainitulle päivälle sattuu juhlapäivä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Vetelin kunnanhallitus kaudella 2023-2025

Torppa Jussi pj. (varajäsen Klemola Hilkka)
Haukilahti Hannu vpj. (varajäsen Palohuhta Tapio)
Järvelä Johanna jäsen (varajäsen Läspä Kirsi)
Korkeasaari Pirjo jäsen (varajäsen Arkkukangas Kari)
Lassila Erkki jäsen (varajäsen Lassila Niko)
Tuominen Tarja jäsen (varajäsen Huusko Riitta)
Åivo Ilpo jäsen (varajäsen Mäkelä Jari)
Saari Petri kvalt pj.
Leivo-Rintakorpi Tuija kvalt vpj.
Palosaari Petteri kvalt 2. vpj.

Keskusvaalilautakunta 2021-2025
Haukilahti Hannu pj.
Åivo Ilpo vpj.
Polso Kaija
Tunkkari Jussi
Kalmukoski Anneli

Tarkastuslautakunta 2021-2025
Merja Heikkilä pj.
Jukka Nisula vpj.
Kari Pollari
Hilkka Läspä
Henri Nisula

Sivistyslautakunta 2021-2025
Hannes Torppa pj.
Tapio Palohuhta vpj.
Jussi Mikkola
Kirsi Läspä
Silva Sevola
Hilkka Klemola
Miika Pajukangas

Tekninen lautakunta 2021-2025
Hannu Saarela pj.
Niko Lassila vpj.
Risto Nissilä
Riitta Huusko
Riitta Leppävuori
Pirjo Korkeasaari
Reino Korpela

Nuorisovaltuustossa on 11 jäsentä yläkoulusta ja toiselta asteelta.
Nuorisovaltuuston tarkoitus on:

 • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Vetelin kunnassa
 • valvoa nuorison etuja, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa
 • opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin
 • vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille
 • järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa
 • hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat kunnanvaltuuston tai muiden toimielinten sille antamat tehtävät.

Nuorisovaltuustosta on valittu edustajat sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon. Nuorisovaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa tästä linkistä. 

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vapaa-aikapäällikkö Jaakko Kinnunen, p. 050 579 0173

Vanhus -ja vammaisneuvostossa on kunnanhallituksen edustaja ja edustus keskeisistä paikallisista vanhustyön ja vammaistyön asiantuntijajärjestöistä. Vanhusneuvoston tehtävänä on:

 • kehittää vanhus -ja vammaispalveluja tekemällä aloitteita,
 • käsitellä valmisteilla olevia asioita,
 • keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa,
 • osallistua vanhus -ja vammaispalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa heidän tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen,
 • seurata vanhuksille ja vammaisille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä heidän kokemuksiaan näistä,
 • edesauttaa vanhusten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon,
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin,
 • hyväksyä vuosittain vanhus -ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

Vanhus -ja vammaisneuvoston yhdyshenkilönä kunnassa toimii hallintosihteeri Antti Tattari, puhelin 050 579 0102.

Maaseutulautakunta

Vetelin kunnan maaseutuhallintoa hoitaa yhteistoiminta-alue, jota hallinnoi Lestijärven kunta Tästä linkistä päätöksiin

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen päätökset

 

Loading