Vetelin logo.

Vapaa-aika ja liikunta

Yhteystiedot

Vapaa-aikapäällikkö Jaakko Kinnunen puh. 050 5790 173


Liikuntakampanjat ja kurssit tästä linkistä

AVUSTUKSET

Liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia voivat hakea veteliläiset nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Avustus on tarkoitettu nuoriso- ja liikuntajärjestöjen säännöllisiin kerho-, ryhmä- ja muun toiminnan avustamiseen.

Kulttuuriavustus

Vetelin kunnan kulttuuriavustukset on haettavissa 1.2.-29.2.2024 välisenä aikana. Avustusta haetaan siihen erikseen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy kunnan nettisivuilta tulostettavana versiona tai kunnantalolta. Avustusta voivat hakea seurat, yhdistykset tai yksittäiset henkilöt Vetelissä toteutettavaan kulttuuritapahtumiin tai toimintaan. Avustusta ei myönnetä soitinten, vahvistimien ja orkesterilaitteiden hankintaan tai opiskeluun. Avustus maksetaan jälkikäteen. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että toiminta tai tapahtumat ovat kohdennettu eri-ikäisille veteliläisille. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys edeltävänä vuotena käytetystä kulttuuriavustuksesta, jos sitä on myönnetty. Lomake tulee toimittaa viimeistään 29.2.2024 klo 12:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen jaakko.kinnunen@veteli.fi tai kirjeellä osoitteeseen Vetelin kunta, sivistyslautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli. Laita kuoreen lisäksi teksti ”kulttuuriavustushakemus”. Lisätietoja saa tarvittaessa vapaa-aikapäällikkö Jaakko Kinnuselta mainitusta s-postiosoitteesta tai puh. nrosta 050 5790 173

Stipendisääntö

Tulostettava toiminta-avustuslomake sekä erilliset selvityslomakkeet löytyvät linkeistä:

Toiminta-avustushakemuslomake

Liitteet – liikunta

leiriavustus

koulutusavustus

ohjaustapahtuma-avustus

urheilu- ja liikuntatapahtuma-avustus

Liitteet – nuoriso

kerhotoiminta-avustus

koulutusavustus

leiriavustus

projektiavustus

Voit myös hakea lomakkeet hakea vapaa-aikatoimistosta. Avustuslomakkeiden liitteinä tulee olla järjestön edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Lisätietoja antaa vapaa-aikapäällikkö.

Avustushakemukset toimitetaan osoitteella Vetelin kunta, sivistyslautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI. Kuoreen merkintä “Liikunta- ja nuoritoimen avustus”.

Loading