Vetelin logo.

Nuorisovaltuuston tarkoitus on:

  • edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Vetelin kunnassa
  • valvoa nuorison etuja, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa
  • opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin
  • vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta nuorille
  • järjestää nuorisolle suunnattua toimintaa
  • hoitaa muut nuorisovaltuuston toimialaan kuuluvat kunnanvaltuuston tai muiden toimielinten sille antamat tehtävät.

Nuorisovaltuustossa on 10 jäsentä yläkoulusta ja toiselta asteelta.

Nuorisovaltuustosta on valittu edustajat sivistyslautakuntaan, tekniseen lautakuntaan, kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon.

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii vapaa-aikapäällikkö Jaakko Kinnunen p. 050 579 0173

Pöytäkirjat 2022-2024

Nuva pöytäkirja syyskuu 2022

Nuva pöytäkirja marraskuu 2022

Nuva pöytäkirja tammikuu 2023 

Nuvan pöytäkirja maaliskuu 2023

Nuvan pöytäkirja syyskuu 2023

Nuva pöytäkirja tammikuu 2024

Nuva pöytäkirja huhtikuu 2024

Loading