Vetelin logo.

Usein kysytyt kysymykset

Olemme tälle sivulle koonneet vastauksia yleisimpiin kysymyksiin liittyen veden käyttöön ja viemäröintiin.

Vettä ei tule. Mitä teen?

Selvitä ensin, tehdäänkö talossa korjaustöitä joiden vuoksi veden tulo olisi katkaistu. Asuinalueella saatetaan myös tehdä vesijohtotöitä. Jos katkoksesta ei ole ilmoitettu etukäteen, se ei todennäköisesti kestä kauaa. Mikäli vesikatkos on kestänyt pitkään ilman, että asiasta on tiedotettu, ota yhteys päivystykseemme numerossa 050 5790 112, joka on avoinna vuorokauden jokaisena tuntina.

Lämmintä vettä ei tule. Mitä teen?

Kerros- tai rivitalossa ota yhteys kiinteistönhoitajaan. Todennäköisesti talon lämmönjakokeskuksessa on häiriö.

Omakotitalossa asuessasi tarkasta lämminvesivaraajan tai kaukolämmönvaihtimen toiminta ja ota tarvittaessa yhteys alan huoltoliikkeeseen.

Vetelin Vesi toimittaa kylmän veden ja käyttöveden lämmitys tapahtuu kiinteistökohtaisesti.

Miksi vesi on harmaata tai poreilee?

Veden harmaus tai poreilu johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista, kun veteen on päässyt ilmaa esimerkiksi liitostöiden takia. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu melko nopeasti seistessään kirkkaaksi. Kuumassa vedessä sameutta ilmenee lähes aina.

Miksi vesihanasta tulee vihreää vettä?

Vesijohtoveden muuttuminen yhtäkkiä vihreäksi kertoo kiinteistön kaukolämmönvaihtimen rikkoutumisesta. Tällöin kaukolämpöverkon kiertovesi on päässyt rikkoutuneen lämmönvaihtimen kautta käyttöveteen. Ota yhteys kiinteistön huoltomieheen tai putkiurakoitsijaan.

Miksi vesi on joskus ruskeaa?

Syynä on yleensä joko yleisestä tai kiinteistön omasta vesijohtoverkostosta peräisin olevien rauta- ja mangaanikerrostumien irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus- tai muutostöiden johdosta. Yleensä veden laatuhäiriö poistuu vettä juoksuttamalla. Mikäli häiriö on pitkäkestoinen, ota yhteys päivystykseemme numerossa 050 5790 112, joka on avoinna vuorokauden jokaisena tuntina. Ruskea vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää kunnes haitta poistuu.

Miksi pintavettä ei käytetä?

Pohjavettä pidetään pintavettä parempana, pintaveden käsittelystä riippumatta. Syitä on lukuisia: Pohjavesi on yleensä laadultaan parempaa kuin pintavesi ja kelpaisi yleensä ilman käsittelyä talousvedeksi. Tällä on suuri merkitys varsinkin pienissä vesilaitoksissa.

Pohjaveden laatu säilyy lähes muuttumattomana vuodenajoista riippumatta. Koska pohjavesi on kesällä viileän raikasta ja talvella suhteellisen lämmintä, pohjavesilaitosten vesijohtoverkostot eivät talvella jäädy yhtä helposti kuin pintavesilaitoksilla.

  • Pohjavesi ei yleensä likaannu yhtä helposti kuin pintavesi.
  • Tarvittavat suojelutoimenpiteet rajoittuvat yleensä pienemmälle alueelle kuin vesistöissä, jotka toimivat pintavesilähteinä.
  • Pohjavesi on myös käytännöllisesti katsoen kokonaan suojassa radioaktiiviselta laskeumalta.

Mikäli pohjavesi vaatii käsittelyä, on sen käsittely yleensä yksinkertaisempaa kuin pintaveden käsittely. Pohjavesi on uudistuva luonnonvara, jota meille on luotu runsaasti. Pohjaveden edut huomioiden siitä kannattaa nauttia, eikä tuhlata rahaa esimerkiksi pullovesiin.

Kuinka kovaa on vesijohtovesi? Tarvitsenko veden kovuuden takia lisäaineita pesukoneessa?

Pesuainevalmistajien luokituksen mukaan Vetelin vesi on pehmeää tai hyvin pehmeää.  Pesukoneissa ei tarvita lisäaineita tai lisäannostelua. Veden kovuus ilmoitetaan usein kokonaiskovuutena (mmol/l), joka kuvaa pääasiassa liuennutta kalsiumia (Ca) ja magnesiumin (Mg) määrää.

Vetelin Veden laatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Veden kovuusarvot otetaan kerran vuodessa molemmilta vedenottamoilta verkostoon lähtevästä vedestä.

Vetelin Vesi Oy:n toimittaman veden kovuutta mittaavat arvot:

  • Tunkkari 0,29mmol/l>dH=1.63 Hyvin pehmeä
  • Seppälä 0,38mmol/l>dH=2.13 Pehmeä

Loading