Vetelin logo.

Kaavoitus

Vetelin kunnan kaavoituskatsaus 2023

Maankäyttö- ja rakennuslain 7§:n mukaisesti kuntien on vuosittain järjestettävä kaavoitus-katsaus kuntalaisille sopivaksi katsomallaan tavalla. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun. Voit lukea kaavoituskatsauksen kokonaisuudessaan tästä linkistä Kaavoituskatsaus 2023

Löytönevan tuulivoimapuiston yleiskaava (hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.1.2022 § 3)

 5,076 näyttöä yhteensä,  7 näyttöä tänään