Vetelin logo.

Saavutettavuus

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vetelin kunnan verkkosivuja ja on laadittu 1.3.2021.

Verkkosivut on julkaistu 26.3.2021.

Saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää kriittisiltä osin julkisen sektorin verkkopalvelun saavutettavuusvaatimukset:

 • Havaittava: Voit nähdä tai kuulla sivun sisällön ja erottaa sivulla olevat käyttöliittymän elementit yleisiä selaimia ja päätelaitteita käyttämällä. Sisältö on käytettävissä ruudunlukijan avulla. Mikäli sivustolla on sisältöä, jota et saa auki tai jota et pysty lukemaan, voit pyytää sen erikseen sivun alareunassa olevan ohjeen mukaisesti.
 • Hallittava: Voit käyttää sivustoa hiiren, kosketusnäytön tai osoitinlaitteiden avulla sekä pelkän näppäimistön avulla. Voit liikkua sivun osasta toiseen mielekkäässä järjestyksessä tai siirtyä tiettyyn osaan/sisältöön oikopolkuja käyttämällä. Mikäli sinulla on ongelmia sivuston käytössä, voit antaa meille palautetta sivun alareunassa olevan ohjeen mukaisesti.
 • Ymmärrettävä: Verkkosivuston sisältö esitetään sivuston käyttäjille tavalla, jolla sen voi ymmärtää oikein esimerkiksi kuulo- tai näköongelmista huolimatta.
 • Toimintavarma: Sivusto toimii oikein sivuston julkaisuhetkellä yleisesti käytössä olleilla laitteilla ja selaimilla.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Verkkosivuille on siirretty vanhoilta www-sivuilta muutamia tiedostoja, joiden muuttaminen saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi aiheuttaisi kohtuuttoman rasitteen. Jos tiedostosta kuitenkin tarvitaan saavutettavuusvaatimusten mukainen tiedosto keskeneräisen asian hoitamiseen tai jos ne ovat asioinnin hoitamiseksi oleellisia, saavutettavuusvaatimukset täyttävä tiedosto toimitetaan kahden viikon kuluessa. Ohje tietojen pyytämiseen löytyy sivun alareunasta.

Saavutettavuuspuutteesta ilmoittaminen

Saavutettavuutta koskeva palaute

Palaute sivuston havaittavuuteen, hallittavuuteen, ymmärrettävyyteen tai toimintavarmuuteen liittyen voidaan antaa palautelomakkeen avulla.

Palautteen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.
  Saavutettavuuden oikeussuojakeino

  Saavutettavuuteen liittyvä palaute annetaan ensisijaisesti suoraan Vetelin kunnalle (saavutettavuutta koskeva palaute). Jos asian hoitaminen kahden viikon kuluttua edelleen estyy saavutettavuusongelman vuoksi tai et saa pyytämääsi tiedostoa saavutettavassa muodossa kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ohje ilmoituksen tekemiseen löytyy aluehallintoviraston sivulta.

  Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

  Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
  www.saavutettavuusvaatimukset.fi
  saavutettavuus(at)avi.fi
  puhelinnumero vaihde 0295 016 000

  Saavutettavuustestaus

  Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Verkkosivupalvelun toimittaja (Donetti) on testannut saavutettavuuden erilaisilla testaustyökaluilla ja itsearvioinnilla.

  Loading