Ajantasaista tietoa, ohjeistuksia sekä suosituksia alueen koronatilanteeseen liittyen löydät Soiten koronasivustolta 

Vetelin logo.

Avoimet työpaikat

Vetelin kunnan avoimet työpaikat julkaistaan kuntien yhteisessä Kuntarekry -järjestelmässä.

Työnhakua varten tulee luoda tunnukset ja kirjautua järjestelmään.

Kiinnostaako sijaisuudet?

Haemme sijaisia luokanopettajan, aineenopettajan/lehtorin, erityisopettajan/ erityisluokanopettajan eri pituisiin sijaisuuksiin perus- ja lukio-opetukseen ympäri vuoden.
Myös varhaiskasvatus on siirtynyt sähköisen rekrytoinnin käyttöön sijaisten rekrytoinnissa. Tarvitsemme sijaisia varhaiskasvatuksessa seuraaviin tehtäviin: lastenhoitaja, ryhmäperhepäivähoitaja, varhaiskasvatuksen opettaja, ryhmäavustaja.
Mikäli olet kiinnostunut sijaisuuksistamme täytäthän heti hakemuksesi sijaisrekisteriimme. 

Vetelissä on paljon erilaisia työpaikkoja tarjolla!

Vetelin kunnalla on sekä siivous- että ruokahuollossa on jatkuvaa tarvetta sijaisuuksien tekijöistä. Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä! ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Niina Leppävuori puh. 050 5790 195.

Maatalouslomittajia Kaustisen kunnan lomatoimeen haetaan maatalouslomittajia määräaikaisiin työsuhteisiin sopimuksen mukaan. Työ edellyttää maatalousalan koulutusta ja/tai työkokemusta karjanhoidossa, luotettavuutta ja yhteistyökykyä, sekä Suomen kielen taitoa. Toimialueena ovat pääsääntöisesti maito- ja lihakarjatilat Halsuan, Kaustisen, Perhon ja Vetelin kuntien alueella. Palkkaus KVTES:n mukaan. Jatkuva haku. Kaustinen on savuton työpaikka. Hakemukset os. Kaustisen kunta, lomituspalvelupäällikkö, PL 10, 69601 KAUSTINEN tai hilkka.kalliokoski(at)kaustinen.fi Lisätiedot lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski puh. 050 318 0346.

Vetelissä on myös mahdollisuuksia uusille yrittäjille sekä useita yrityksiä jotka hakevat jatkajaa yritykselleen. Tule keskustelemaan mahdollisuuksista kunnanjohtajan ja/tai yritysneuvojan kanssa.

  • metallialalle
  • rakennussuunnittelu- ja – valvontapalveluihin
  • kaupan alalle
  • korjauspalveluihin
  • kiinteistönhoitoon ja isännöintiin
  • kotihoito- ja hoiva-alalle

Vetelissä on myös loistavat puitteet tehdä etätyötä. Yhteisöllinen etätyötoimisto Luovasti sekä kunta tarjoaa toimistotilaa.

Onko sinulla lähitulevaisuudessa tarvetta työvoimalle ja yhteiskampanja kunnan kanssa kiinnostaa? Ota yhteyttä rekry(at)veteli.fi niin kerromme lisää!

Voit lähettää meille myös avoimen työhakemuksen niin autamme löytämään juuri sinulle sopivaa työtä.Nyt  on haussa

TYÖELÄMÄOHJAAJA

Työelämäohjaaja tukee Kaustisen seutukunnan työnantajien ja kuntakokeilun työnhakija-asiakkaiden kohtaamisia erilaisissa työelämän siirtymisen nivelvaiheissa. Työelämäohjaajan tehtävänä on suunnitella asiakkaiden jatkopolkuja työhön, palveluihin ja koulutukseen ohjautumisen näkökulmasta, toimia tukena ja rinnallakulkijana työ-/työtoimintapaikan perehdytysprosessissa sekä palaute- ja arviointikeskusteluissa, kehittää seutukunnan työnantajayhteistyötä jalkautumalla yrityksiin sekä etsiä asiakkaille työmahdollisuuksia. Työtä tehdään yhteistyössä laajan moniammatillisen verkoston kanssa. Valittavalla henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvan muodostumiseen kehittämällä toimintamallia yhdessä seutukunnan muun tiimin kanssa.

Lisätietoja:
https://kaustisenseutu.fi/tiedotteet/tyoelamaohjaaja-tyollisyyden-kuntakokeiluun/ 

Kulttuuriverkostokehittäjä

 

Keski-Pohjanmaan liitto hakee kulttuuriverkostokehittäjää Kulttuurimaakunta -hankkeeseen määräajalle 1.9.2021-31.12.2022. Tehtävä on osa-aikainen (50%).

Kulttuurimaakunta -hanke (KUMAHA) toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa alueellista kehittämistehtävää Keski-Pohjanmaan liitossa ja sen jäsen- sekä osajäsenkunnissa (Kinnula, Kruunupyy ja Reisjärvi).

Kulttuuriverkostokehittäjän keskeiset tehtävät ovat:
– hankkeen tavoitteiden mukaiset, maakunnallista kulttuurikoordinaatiota sekä verkostoitumista edistävät tehtävät projektipäällikön ohjauksessa

– organisoida ja toteuttaa kuntien asukkaille järjestettävää kulttuurifoorumitoimintaa sekä heidän kokemustietonsa keräämistä ja raportointia

– kuntien kulttuuripalvelujen ja taidetoiminnan kehittämispilottien suunnittelu ja toteutus

– keskipohjalaiseen kulttuuriperintöön liittyvien toimenpiteiden toteuttamista yhdessä asiantuntijoiden, luovien alojen toimijoiden, järjestöjen sekä kuntien ja kuntalaisten kanssa

– viestiä hankeen toiminnasta, kulttuuri- ja taidetapahtumista sosiaalisessa mediassa ja verkkoalustoilla sekä osallistua hankkeen vaikutusten arviointiin.

Kulttuuriverkostokehittäjän tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, tietämystä kuntien kulttuuripalveluista ja -tehtävistä (laki kuntien kulttuuritoiminnasta 2019/166 § 3), vahvaa taide- ja kulttuurialojen tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Eduksi katsotaan aiempi kokemus projektien, tapahtumien ja kulttuurituotantojen toteuttamisesta ja hallinnoinnista, maakunnan ja sen rikkaan kulttuuriperinnön tuntemus, alan verkostotuntemus sekä itsenäinen työskentelyote ja organisointikyky.

Tehtäväkohtainen palkka on 1 500 €/kk. Muut työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Työ tapahtuu pääsääntöisesti liiton toimitiloissa, mutta osin myös yhteistyökunnissa, joten oma auto on oltava käytettävissä.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee osoittaa Keski-Pohjanmaan liitolle ja toimittaa 16.6.2021 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi tai postitse osoitteeseen Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola. Merkintä: kulttuuriverkostokehittäjä.

Lisätietoja antavat:

projektipäällikkö Kai-Eerik Känsälä, 040 138 9038

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, 040 140 8995

Kokkola 19.5.2021

Keski-Pohjanmaan liitto hakee projektikoordinaattoria

Projektikoordinaattori

Keski-Pohjanmaan liitto hakee projektikoordinaattoria osa-aikaiseen (80 %) tehtävään P-IRIS-hankkeeseen ajalle 1.9.2021 – 30.8.2022.

P-IRIS hanke on kuuden eurooppalaisen alueen yhteistyöprojekti (Interreg Europe). Hankkeen keskeisinä tavoitteina on maaseutumaisten alueiden innovaatiojärjestelmien kehittäminen, ammatillisen osaamisen ja vetovoimaisen alueen vahvistaminen sekä myös korkeasti koulutettujen nuorten työllisyyden edistäminen hankkeessa mukana olevien alueiden yhteistyön kautta. Hankkeelle ollaan suunnittelemassa jatkovaihetta, jossa keskitytään vuosien 2021–2022 aikana covid-19-pandemiasta johtuvien, alueiden innovaatioverkostoihin ja maaseudun vetovoimaisuuteen kohdistuvien vaikutusten arviointiin ja vertailuun sekä tiedon vaihtoon hyvistä käytänteistä uuden kasvun luomiseksi ja pandemiasta toipumiseksi.

Projektikoordinaattorin keskeisenä tehtävänä on Keski-Pohjanmaan alueellisen koronaselviytymissuunnitelman seurantatutkimuksen toteuttaminen, osallistuminen yhteistyöprojektissa mukana olevien alueiden väliseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon, osallistuminen Keski-Pohjanmaan strategia- ja ohjelmatyöhön sekä hankkeeseen liittyvät hallinnointi- ja raportointitehtävät.

Projektikoordinaattorin tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa, ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta hankkeiden koordinoinnista, toteuttamisesta ja hallinnoinnista, hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi lasketaan aiempi kokemus maakunnan elinkeinoelämän tai tutkimusalan tehtävistä, Interreg- tai muiden kansainvälisten hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista, sekä hyvät tietotekniset taidot.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Kuukausipalkka on 2 475 €. Tehtävä täytetään 1.9.2021 alkaen. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävän täyttämisen edellytyksenä on, että Keski-Pohjanmaalle myönnetään Interreg Europesta tarvittava rahoitus hankkeen toteuttamiseen.

Hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan liitolle ja toimitetaan pe 30.7.2021 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen

kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi tai paperisena osoitteeseen Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola.

Lisätietoja antavat:

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh. 040 140 8995

kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 040 138 9058

hallintopäällikkö Satu Kalliokoski, puh. 040 832 0083

kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen, puh. 040 684 5997

25.5.2021

Isse-maskotti kuvituskuva

 564 näyttöä yhteensä,  3 näyttöä tänään