Vetelin logo.

Viralliset kuulutukset

Sisu Exploration Oy (nähtävillä olo 20.5.-31.8.2024)
ilmoitus malminetsinnästä
malminetsintäkartta

Ympäristötarkastaja
lupapäätös 3§/2024 kuulutus (nähtävillä olo 14.5.-24.6.2024)
meluilmoituspäätös Kemoran moottoriurheilurata

Fingrid Oyj
kuulutus lunastusluvan hakemisesta Toholampi-Alajärvi voimajohtolinja (nähtävillä olo 13.5.-13.6.2024)

Keskusvaalilautakunta
Kuulutus vuoden 2024 europarlamenttivaalien järjestämisestä
(nähtävillä olo 13.5.-10.6.2024)

Ympäristötarkastaja (nähtävillä 2.5.2024-15.8.2024)
Kuulutus-ymparistonsuojelumaaraysten-paivityksesta.pdf
ympäristönsuojelumääräysten perusteluluonnos
ympäristönsuojelumääräysten päivitysluonnos

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
kuulutus EPOELY/1549/2022 (nähtävillä olo 18.4.-14.6.2024)

Puolustusvoimat Pohjanmaan aluetsto
kutsunnat 2024 (nähtävillä olo 17.4.-21.8.2024)

Rakennustarkastaja
lupapäätös 14§/2024 (nähtävillä olo 13.5.-3.6.2024)
lupapäätös 13§/2024 (nähtävillä olo 8.-29.5.2024)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
(nähtävillä olo 15.3.-17.6.2024)
ilmoitus kuulutuksesta EPOELY/60/2024 tulvariskit

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
ilmoitus EPOELY/3145/2023 vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi kuuleminen (nähtävillä olo 12.12.2023-17.6.2024)

Viralliset kuulutukset julkaistaan hallintolain ja kuntalain mukaisesti kunnan yleisessä tietoverkossa www.veteli.fi ja erityislakien edellyttäessä myös Vetelin kunnanvirastolla osoitteessa Kivihyypäntie 1. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä osoitteessa www.veteli.fi

AVOIMET TYÖPAIKAT Kuntarekry – palvelussa

Loading