Vetelin logo.

Latuavustushakemukset

LATUAVUSTUKSET Vetelin kunnan tekninen lautakunta avustaa yhdistyksiä latujen ylläpidossa. Yhdistykset voivat hakea avustuksia kuluvan kauden osalta 31.5.2024 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Latuavustus hakemus löytyy kunnan kotisivuilta kohdasta:  Sähköiset asiointipalvelut

Lomake avautuu 1.4.2024. Avustuksia jaetaan määrärahan puitteissa.