Vetelin logo.

Nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset 2024

Vetelin kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen avustukset ovat haettavissa 1.4.- 10.5.2024 klo 12:00 mennessä. Avustus on tarkoitettu nuoriso- ja liikuntajärjestöjen säännöllisiin kerho-, ryhmä- ja muun toiminnan avustamiseen. Avustuksia haetaan viereisen linkin lomakkeella: Toiminta-avustushakemus Tarvittaessa hakemuslomakkeita löytyy myös kunnantalolta, vapaa-aikatoimelta. Avustuslomakkeiden liitteinä tulee olla järjestön edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Avustushakemukset toimitetaan joko sähköpostilla jaakko.kinnunen@veteli.fi tai kirjeellä osoitteeseen: Vetelin kunta, sivistyslautakunta, Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI. Kuoreen merkintä “Liikunta- ja nuorisotoimen avustus”