Vetelin logo.

Tiedote alikulkutunnelin rakennustyömaata koskien

ELY-keskus ja Sundström Ab Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Valtatie 13 Puukallion alikulkukäytävän rakentamisesta. Hankkeessa on mukana myös Vetelin kunta. Hankkeessa puretaan nykyinen alikulku ja purettava alikulkuyhteys korvataan uudella alikulkukäytävällä, joka rakennetaan noin 50 metriä nykyisestä siltapaikasta itään päin.  

Suunnittelualue päällystetään kokonaan uudelleen ja valaistusta uusitaan. Lisäksi uuden alikulun kuivatusta varten rakennetaan oma pumppaamo. Rakennustöiden ajaksi rakennetaan kiertotie suunnittelualueen pohjoispuolelta.

Hankkeen kokonaiskustannus on noin 0,8 miljoonaa euroa ja rakennustyöt aloitetaan viikolla 21/2024.

Rakennustyö tulee aiheuttamaan häiriöitä liikenteelle etenkin valtatiellä numero 13, jossa nopeusrajoitusta joudutaan tilapäisesti alentamaan ja kulku ohjaamaan kiertotien kautta. Työnaikainen nopeusrajoitus valtatiellä tulee olemaan pääasiallisesti 50 km/h.

Hanke valmistuu syyskuun 2024 loppuun mennessä.