Vetelin logo.

Työmatkatuki

Vetelin kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2022 lisätä vuoden 2023 budjettiin 5000 € määrärahan työmatkatuen järjestämiseksi.
Työmatkatuki astuu voimaan 1.1.2023 ja tukea haetaan takautuvasti vuoden 2024 tammikuussa.
Korvausta maksetaan vain yli 50 km:n (yhdensuuntainen) työmatkoista.
Tuki lasketaan työmatkan edestakaisen pituuden ja yhteensä vuoden aikana ajettujen kilometrien määrän mukaan.
Kaikkien hakijoiden tukikilometrit lasketaan yhteen, ja summalla jaetaan 5000 €:n tukimäärä. Näin saadaan kilometrikohtainen tuki, jolla kerrotaan hakijan vuoden aikana ajamat työmatkakilometrit, ja tuloksena saadaan hakijalle maksettava tukisumma.
alle 5 € avustuksia ei makseta ja 500 € on maksimi avustus.

Nyt kannattaa siis merkitä ylös työmatkakilometrit vuoden 2023 ajalta.

Vetelin maskotti Isse traktorissa, kuvituskuva.