Vetelin logo.

Vauvalahja

HAKU AVOINNA 2.1.-31.3.2023 TÄSTÄ LINKISTÄ

Lomake allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign palvelussa. Vauvalahjan maksupäivä riippuu siitä, milloin sähköinen hakemus on jätetty. Tammikuussa saapuneet hakemukset maksetaan tammikuun lopussa. Helmikuussa saapuneet hakemukset maksetaan helmikuun lopussa. Maaliskuussa tulleet hakemukset maksetaan huhtikuun alussa.


Hakuehdot

Vetelin kunnan vauvalahja tuli voimaan 1.1.2022. Vauvalahja on voimassa toistaiseksi, ellei Vetelin kunnanvaltuusto toisin päätä. Eli vauvalahja koskee vuoden 2022 aikana ja sen jälkeen syntyneitä vauvoja (myös adoptiotapauksissa).

Veteliläiselle perheelle tai lapsen syntymävuonna Veteliin muuttaneelle perheelle syntynyt (tai adoptoitu) vauva saa oikeuden vauvalahjaan, joka on 1000€ vuodessa viiden vuoden ajan eli kokonaisuudessaan 5000€.

Vauvalahja maksetaan vauvan/lapsen tilille lahjana. Kunta edellyttää, että vanhemmat avaavat tilin lapsen nimiin, johon vanhemmilla on tilin käyttöoikeus. Lahjan saaja ja vanhemmat vastaavat mahdollisesta verosta ja ilmoittamisesta verottajalle. Lahjan antajalla eli Vetelin kunnalla ei ole ehtoja lahjan käytölle.

Vauvalahja maksetaan hakemuksesta vuoden viimeisen päivän kotikunnan mukaan ja vauvalahjaan on oikeutettu, mikäli perheen ja lapsen kotikunta on tuona tarkastelupäivänä Veteli. Vuodelta 2022 vauvalahja maksetaan vuoden 2023 alussa, kun on saatu varmennus perheen ja lapsen kotikunnasta 2022 vuoden viimeisen päivän osalta. Tätä samaa periaatetta noudatetaan jokaisena vuonna maksettavan vauvalahjan osalta.

Vauvalahja tulee hakea ensimmäisen kerran hakulomakkeella syntymävuotta seuraavan tammi-maaliskuun aikana ja kaikkina seuraavina vuosina samassa aikataulussa. Maksatuksen yhteydessä tarkistetaan, että lapsi ja perhe ovat kirjoilla yhä Vetelissä.

Adoptoidun lapsen oikeus vauvalahjaan päättyy, kun lapsi täyttää viisi vuotta, eikä seuraavan vuoden alussa vauvalahjaa enää makseta, vaikka lapsi olisi ollut alle viisi vuotta Vetelissä kirjoilla.

Oikeus vauvalahjaan päättyy, mikäli lahjaan oikeutetun kotikunta Vetelistä vaihtuu joksikin muuksi kunnaksi vaikka vähäksikin aikaa. Oikeutta vauvalahjaan ei saa takaisin, vaikka lahjaan oikeutettu palaisi ennen viisi vuotta täytettyään takaisin Vetelin kuntaan kirjoille.