Vetelin logo.

  Vanhus -ja vammaisneuvostossa on kunnanhallituksen edustaja ja edustus keskeisistä paikallisista vanhustyön ja vammaistyön asiantuntijajärjestöistä.

  Vanhusneuvoston tehtävänä on:

  • kehittää vanhus -ja vammaispalveluja tekemällä aloitteita
  • käsitellä valmisteilla olevia asioita
  • keskustella päätöksistä sekä antaa lausuntoja asioita suunniteltaessa ja toteutettaessa
  • osallistua vanhus -ja vammaispalvelujen suunnitteluun ja vaikuttaa heidän tarvitsemien palvelujen sekä elinympäristön kehittämiseen
  • seurata vanhuksille ja vammaisille suunnattujen palvelujen laatua, laajuutta, kohdentumista ja vaikuttavuutta sekä heidän kokemuksiaan näistä
  • edesauttaa vanhusten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
  • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
  • hyväksyä vuosittain vanhus -ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

  Vanhus -ja vammaisneuvoston yhdyshenkilönä kunnassa toimii hallintosihteeri Antti Tattari, puhelin 050 579 0102.

  MUISTIOT
  Vanhus -ja vammaisneuvosto 22.5.2023
  Vanhusneuvosto 26.9.2022 

  Loading