Vetelin logo.

Avustushakemus yksityistien kunnossapitoon

Vetelin kunnan YKSITYISTEIDEN AVUSTUKSET vuodelle 2023

Uusi yksityistielaki (560/2018) on tullut voimaan 1.1.2019 ja se rajaa kunnan oikeutta avustaa yksityisteitä. Tämä koskee myös kunnan tukemaa yksityisteiden talvihoitoa. (aurausta)Yksityistielain 50 § ja 84 § mukaan tietä voidaan avustaa vain, jos
– tiellä on tiekunta
– tien tiedot Digiroadissa ovat ajantasaiset
– tiekunnan tiedot maanmittauslaitoksen rekisterissä ovat ajan tasalla

Yksityistieavustukset ovat kunnan vapaaehtoinen avustusmuoto Vetelin kunnan alueella olevien pysyvää asutusta palvelevien yksityisteiden kunnossapitoon. Tekninen lautakunta päättää avustusten myöntämisestä vuosittaisten määrärahojen puitteissa ja hyväksyttyjen myöntämisperusteiden mukaisesti. Vuonna 2023 jaettava kesäkunnossapito avustusrahamäärä on yhteensä 25 000 €, joka jaetaan avustusehtojen mukaisesti kaikkien hakijoiden kesken. Kunnan nyt haettavana oleva kunnossapitoavustus on tarkoitettu käytettäväksi avustuksen myöntämisvuotta koskevaan tien kunnossapitotyöhön.  Avustusta ei enää myönnetä ilman hakemusta.

Hakemukset on toimitettava tekniselle lautakunnalle (Vetelin kunta Kivihyypäntie 1, 69700 VETELI tai sähköpostilla tekninen@veteli.fi) viimeistään 5.5.2023 klo 14.

Hakemuslomake

Vetelin kunta tieavustushakemus kunnalle vuodelle 2023