Vetelin logo.

LATUAVUSTUS

Vetelin kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.1.2023 päättänyt avustaa yhdistyksiä latujen ylläpidossa. Yhdistykset voivat hakea avustuksia kuluvan kauden osalta 5.5.2023 klo 14 mennessä tekniseltä lautakunnalta. Latuavustus hakemus löytyy tästä linkistä Latuavustushakemus . Voit myös noutaa lomakkeen kunnanvirastolta. Avustuksia jaetaan määrärahan puitteissa.

 

Hiihtolatu