Vetelin logo.

Vetelin Vesi Oy:n liittymishakemus

Liittymissopimus

Ensiksi liittyjän tulee jättää liittymishakemus. Liittymissopimus tehdään hakemuksen perusteella. Muissa kuin ok-taloissa ja vapaa-ajan asunnoissa liitteenä tulee olla:

  • 2 kpl asemapiirustuksia vesi- ja viemärilaitteistojen osalta
  • 2 kpl rakennuksen sisäpuolisia vesi- ja viemäröintisuunnitelmia
  • ilmoitus vesi- ja viemärilaitteistojen työnjohtajasta

Sopimuksen teko edellyttää, että vesihuoltolaitos on hyväksynyt kiinteistön vesijohto- ja viemäröintisuunnitelmat. Vesijohto- ja viemäröintisuunnitelman tekijän tulee ammattitaitoinen LVI- suunnittelija.

Suunnitelmissa tarvittavat vesi- ja viemäriverkostoja koskevat liittymiskohta ja korkotiedoista, sekä käytännön työjärjestelyistä vastaa Tero Uusitalo 050 5790 180 tai tero.uusitalo(at)veteli.fi. Sopimus ja laskutusasiat Antti Tattari 050 5790102 antti.tattari(at)veteli.fi.