Vetelin logo.

  Kysymys 1

  Kaava vs. osoitettu rakennusalue; voiko poiketa pistekatkoviivalla osoitetusta rakennusalueesta?

  Vastaus

  Kaavamääräyksiä tulee noudattaa, rakennusalueella näkyvä katkoviiva on kiinteistöraja, jota ei tarvitse huomioida.

  Kysymys 2

  Löytyykö rakennustapaselostusta/rakennustapaohjetta tai muuta määritystä kaavasta rakennuksen ulkonäöstä tai julkisivumateriaaleista?

  Vastaus

  Kaavassa ei ole rakennustapaohjetta tai ulkonäkö vaatimuksia. Huonetilaohjelmassa on määritelmä ulkonäöstä.

  Kysymys 3

  Kokouksissa läsnäolo; tulkitaanko myös TEAMS-yhteys läsnäolona vai tuleeko olla henkilönä paikalla ns. saman pöydän ääressä?

  Vastaus

  TEAMS-yhteys on riittävä läsnäolo

  Kysymys 4

  Toiveita rakennuksen julkisivuista/vesikatemateriaalista? Ulkoväreistä?

  Vastaus

  Huonetilaohjelmassa on määritelty ulkonäöstä.

  Kysymys 5

  Voiko toimistotilojen muovimaton korvata liimattomalla vinyylilankulla tai vastaavalla?

  Vastaus

  Huonetilaohjelmaa tulee noudattaa.

  Kysymys 6

  Tuleeko rakennuksen olla 2-kerroksinen ratkaisu vai voiko ehdottaa myös 1-krs ratkaisua? Jos 2 krs, tuleeko kohde varustaa hissillä?

  Vastaus

  Kaava antaa mahdollisuuden rakentaa 2-kerrokseen, mutta rakennuksen ei tarvitse olla 2-kerroksinen. Jos rakennus on 2-kerroksinen ja toiseen kerrokseen tulee muita kuin teknisiä tiloja, on kohde varustettava hissillä.

  Kysymys 7

  Onko tulossa lisäaikaa tarjouksen jättämiselle?

  Vastaus

  Tarjouksen jättämiselle ei olla antamassa lisäaikaa.

  Kysymys 8

  Onko pakko että suunnittelija on arkkitehti tai työskentelee arkkitehtitoimistolla

  Vastaus

  Suunnitelija ei tarvitse olla arkkitehti tai työskennellä arkkitehtitoimistolla.

  Kysymys 9

  Eläinlääkäriaseman asunnon käyttö, asutaanko vakituisesti vai onko ns. päivystäjän tila? Pitääkö olla oma ulko-ovi ja käynti sisäpuolelta?

  Vastaus

  Eläinlääkäriaseman asunto on oma huoneistonsa, johon on käynti vain ulkopuolelta.

  Kysymys 10

  Autopaikkojen väliin on määritelty pakkopilttuu; tuleeko sen olla oma ’huonetila’ vai vain pilttuupaikka avoimessa autotallissa?

  Vastaus

  Tila ei ole oma huonetilansa vaan kiinteästi asennettu pakkopilttuu autopaikkojen välissä.

  Kysymys 11

  Miten suuria eläimiä leikkaussalissa operoidaan? Kissat-koirat -kokoluokka vai myös niitä hevosia?

  Vastaus

  Leikkaussalissa operoidaan pieneläimiä, ei hevosia.

  Kysymys 12

  Tarvitaanko eläimille heräämötilaa erikseen?

  Vastaus

  Heräämötilaa ei tarvita.

  Kysymys 13

  Mitä kuivavarastoissa säilytetään?

  Vastaus

  Normaalia varastotavaraa, ei lääkkeitä tms.

  Kysymys 14

  Tuleeko leikkaussalin+toimenpidehuoneen ilmanvaihto olla kokonaisuudessaan eriytetty vai vain toivotut kohdepoistot?

  Vastaus

  Ilmanvaihto leikkaussalissa + toimenpidehuoneessa ei tarvise olla eriytetty, riittää kohdepoistot.

  Kysymys 15

  Mihin kohtaan tulee sijoittaa ajoliittymä Kivihyypäntieltä vai onko se ehdotettavissa?

  Vastaus

  Liittymäkohtaa ei ole kaavassa määritelty, on vapaasti sijoitettavissa.

  Kysymys 16

  Kuinka suuret ovien valoaukot tulee olla leikkaussaliin/toimenpidehuoneeseen?

  Vastaus

  Ovien mahdollisia valoaukkoja ei ole määritelty.

  Kysymys 17

  Tuleeko ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa estää ilmassa mahdollisesti kulkeutuvien mikrobien siirtyminen tuloilmaan? Autotallien ilmanvaihto ja lämpötilataso?

  Vastaus

  Rakennuksen kaikki lämpimät tai puolilämpimät tilat varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla. Rakennuksen ilmanvaihto jaetaan tarvittaessa tilojen toiminnallisten vaatimusten, olosuhteiden ja energiatehokkuuden mukaan eri ilmavaihtokoneiden palvelualueisiin. Kaikkien tilojen ilmanvaihto tulee olla lämmöntalteenotolla toteutettu ellei tilan käyttötarkoitus sitä estä.

  Kysymys 18

  13 neliön pukutila, tuleeko sen päälle pesuhuone/wc+sauna vai sisältääkö se niiden pinta-alat?

  Vastaus

  Huonetialohjelmaan mukaan pukutiloja 2 kpl 13m2, ei sisälly pesutiloja ja saunaa.

  Kysymys 19

  Kysyisimme vielä ihan tarjousjättöteknisesti; suunnitelmat jätetään paperisena kuoressa, jossa nimimerkki; jätetäänkö tarjouslomake myös paperisena toisessa kuoressa vai toimitetaanko se Hilman ohjeen mukaan sähköpostilla?

  Vastaus

  Tarjoukset toimitetaan ainoastaan kahdella erillisellä sähköpostilla osoitteeseen kari.marjomaa@ramboll.fi Ensimmäisessä postissa nimimerkilliset luonnokset annettujen ohjeiden mukaan. Toisessa viestissä nimimerkkiin liitetty hinta.

  Kysymys 20

  Pitääkö autotallin ovien olla 3500*3500?

  Vastaus

  Ovien pitää olla 3500*3500 mm.

  Kysymys 21

  Tuleeko toimistoihin käsienpesulavuaaria?

  Vastaus

  Toimistojen kalustus tulee huonetilaohjelman mukaan.

  Kysymys 22

  Kysyisimme vielä, että kuuluuko Pakkopilttuun hankinta ja asennus urakkaan?

  Vastaus

  Pakkopilttuun hankinta ja asennus kuuluu urakkaan. Pilttuu on kiinteästi asennettuna.

  Kysymys 23

  Toimisto 5; varaus asiakasluukulle; kuuluuko luukku urakkaan vai jätetäänkö sille vain aukko?

  Vastaus

  Seinän rakenteissa on varaus luukulle.

  Kysymys 24-27

  Asunto, sisältyvätkö pesukone ja kuivausrumpu urakkaan? Pesuhuone; kuuluvatko 2 teollisuuspesukonetta ja kuivausrumpua urakkaan? Kuuluvatko Lepotilan vaatekaapit urakkaan? Kuuluvatko Siivoustilan pesukone ja kuivausrumpu urakkaan?

  Vastaus

  Huonetilaohjelmassa mainitut koneet ja kalusteet kuuluvat urakkaan. Suunnittelijan tehtävä on määritellä kulloiseenkin tarpeeseen sopivan kokoinen laite/kone.

  Kysymys 28

  Lääkevarasto; mikä tulee olla turvakaapin koko? Turvakaapin turvaluokitus?

  Vastaus

  Lääkevaraston jääpakastin pitää olla lukittava ja turvakaapiksi riittää normaali lukittava kaappi, jotka sijoittuvat lääkevarastoon.  Koko 500 x 2100

  Kysymys 29

  Varastojen avohyllyjen syvyys?

  Vastaus

  400

  Kysymys 30

  Välinehuolto; leveä RST tiskipenkki, tarkoitetaanko tällä tiskipöytää? Samoin tuo 60cm kaapit/penkit/koneet molemmin puolin; tarkoitetaanko tällä työpöytätasoja?

  Vastaus

  Tällä tarkoitetaan tiskipöytää ja RST-tasoja

  Kysymys 31

  Kuvauksessa ei ole määritelty tuleeko tilojen (esim. leikkaussali ja toimepidehuoneet) olla G-luokiteltuja tiloja sähköasennusten suhteen ja mitä G-luokitustasoa?

  Vastaus

  Tiloja ei ole luokiteltu G-luokkaan.

  Loading