Vetelin logo.

    Tietosuojaseloste

    Eepos-kirjastot ylläpitää Aurora-kirjastojärjestelmän asiakasrekisteriä. Asiakasrekisteriä käytetään Eepos-kirjastojen asiakassuhteiden hallintaan (kirjasto- ja tietopalvelujen järjestäminen, Kirjastolaki 1492/2016, 3 §).

    Kirjastojärjestelmän käyttöpalvelun toimittaja huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta. Järjestelmän käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

    Asiakas voi omalla käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tarkastella omia tietojaan sekä määritellä ja muuttaa omia palvelujen käyttöasetuksiaan kirjastojen verkkopalvelussa Eepos-verkkokirjastossa.

    Loading