Vetelin logo.

Kuntalaisten päiväkahvit keskustelutilaisuudet

Vetelin kunnan vanhus -ja vammaisneuvosto järjestää kaksi keskustelutilaisuutta päiväkahvien merkeissä kuntalaisille kunnantalolla keskiviikkona 6.3.2024 klo 13 ja Pulkkisen nuorisoseurantalolla torstaina 7.3.2024 klo 13.

Keskustelujen teemat pohjautuvat Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman painopistealueisiin, joita ovat ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, osallisuuden ja terveyden edistäminen, ikääntyneiden kaatumisten ehkäiseminen ja ikääntyneiden kokeman yksinäisyyden vähentyminen.

Kutsuun tästä